Etusivu


A R T I K K E L I T

[Meditaatio]

Itsen oivaltaminen

Moniulotteinen
hiljaisuus


Intuitio ja sen kehittäminen

Rukoilemisen merkitys

Luova Elämä

Oivalluskyky 1

Oivalluskyky 2

Tahto ja
henkisyys


Tasapaino

Henkisyys

Elämäntehtävä

Mielen
rakentuminen


Sydämen
meditaatiot


Henkinen äly

Itsetuntemus

Suru ja kriisi

Itsekasvatus

Luonnon lait


H A R J O I T T E E T

Sydänmeditaatio

Valomeditaatio

Onnellisuus

Kiitollisuus

Tietoisuus

Antaminen

Totuudellisuus
MEDITAATIO - MATKA ITSEEN
Kuunteleminen
Hiljenny hetkeksi ja kuuntele itseäsi.
Kuuntele, mitä sisälläsi tapahtuu.
Kuuntele sitä, kuka olet.
Kuuntelemisesta alkaa meditaation matka.

Kohtaaminen
Kohtaa itsesi hiljaisuudessa.
Päästä itsestäsi hetkeksi irti.
Avaudu kokemaan kaikki se, mitä olet.
Itsen kohtaaminen on portti meditaatioon.

Yhteys
Tiedosta ja hyväksy itsesi sellaisena kuin olet.
Eheys on itsen hyväksymistä.
Löydä yhteys syvempään itseen
ja astu meditaatioon.

Eheys
Meditaatio on eheyttä.
Eheys on puhdas tietoisuus.
Meditaatio on tietoisuutta ja yhteyttä siihen, mikä olet.
Kun löydät olemisen eheyden,
olet meditaatiossa.

MITÄ ON MEDITAATIO ?


Sanan meditaatio sisältö ja tarkoitus on nykyään muuttunut kirjavaksi. Useissa yhteyksissä meditaatiolla tarkoitetaan henkisiä harjoituksia, jotka tähtäävät mielen selkiytymiseen. Toisinaan sanaa meditaatio käytetään rukouksen vastineena. Joskus taas kuulee sanan meditaatio mietiskely- ja keskittymis- tai visualisointiharjoitusten yhteydessä. Meditaatio sopii myös hyvin tietoisen läsnäolon syventämiseen. Kaikille näille harjoituksille ja tekniikoille on kuitenkin yhteistä pyrkimys eheyteen. Meditaatiota voidaan siis yleisesti pitää keinona saavuttaa sisäinen eheys.

Tyypillisesti meditaatioharjoituksissa pyritään hiljentämään ainaisessa liikkeessä olevat tunteet ja mieli sekä syventämään läsnäoloa. Tämä tapahtuu erilaisten mietiskely-, keskittymis-, visualisointi- ja syvärentoutusharjoitusten avulla. Meditaatio on keino päästä askel askeleelta syvempään yhteyteen henkisen itsen kanssa, joka on eheä tietoisuus. Meditaatio on matka itseen.

Aloittelijalle meditaatioharjoitukset tuntuvat usein vaikeilta, koska mieli ja tunteet ovat tottuneet elämään ainaisessa liikkeessä ja levottomuudessa. Toisaalta ihminen tulee huomaamaan hiljentymisen ja meditaatioharjoitusten myötä, kuinka vähän hän tosiasiassa hallitsee itseään. Keskittymisharjoituksissa mielen pitäminen edes puolen minuutin ajan yhdessä rajatussa kohteessa ei tunnu onnistuvan. Hiljaisuuden meditaatiossa ihminen havahtuu huomaamaan ensi kertaa oman sisäisen maailmansa kaaoksen ja levottomuuden. Mieli tuottaa loputtomasti erilaisia ajatus-, tunne- ja mielikuvarakennelmia. Meditaation ja itsen kohtaamisen myötä ihmiselle nousee esiin myös elämän peruskysymys: Kuka minä oikeastaan olen?

Kun meditaatioharjoitusten suorittamista jatketaan, alkaa mieli ja tunteet vähitellen selkiytyä. Mielen hiljentyminen ja selkiytyminen johtavat parempaan yhteyteen alitajunnan kanssa. Tämän myötä myös unimaailma muuttuu rikkaammaksi avautuen ihmiselle uudella syvemmällä tavalla.

Alitajuntaa on useissa itämaisissa ja länsimaisissa filosofioissa kuvattu ihmisen aarrekammioksi. Ihminen käyttää arkipäiväisessä elämässään suurimmaksi osaksi pintamieltä, jonka on arvioitu olevan vain murto-osa koko ihmisen käytössä olevan tietoisuuden kapasiteetista. Meditaation avulla ihminen saavuttaa paremman yhteyden alitajunnan aarrekammioon ja saa omakohtaisesti kokea jokaisessa ihmisessä syvällä kätkössä olevan henkisen loiston.


LISÄMATERIAALIA:

Tutustu: Meditaatioretki

Kuuntele:
Meditaatiohaastattelu Yle Radio Suomi

Katso: Video meditaatiotekniikoista

Katso
: Video läsnäolosta


- Jaakko Muhonen / Selfcon -