Kirja


Sydäntietoisuus
Tekijä Jaakko Muhonen
ISBN 978-951-97849-5-3
Painettu kirja Koko A5, nidottu, 117 sivua, ensimmäinen painos
Teksti Jaakko Muhonen
Kirjan kuvat Jaakko Muhonen, Jukka Muhonen
Kannen kuvat Helena Rantala
Kustantaja Selfcon 2008
Hinta 20.00 euroa + postituskulut 4 euroa (kotimaa)
Myynti Tilaa kirja sähköpostitse: asiakaspalvelu@selfcon.fi
   


Tämän vuosisadan tärkeimpiä henkisen kasvun asioita on sydämen ulottuvuuden avautuminen. Sydäntietoisuus, joka on heräämässä yhä useammilla ihmisillä, on uusi tietoisuus ihmiskunnan keskuudessa. Se on sydämen rauhassa, ykseydessä ja levollisuudessa lepäämistä.

Sydäntietoisuus on paluuta mielen levottomasta maailmasta takaisin ihmisen luonnolliseen sisäisen eheyden tilaan. Ihmisen luonnollisin tietoisuuden tila on rauha ja levollisuus. Levollisuus ei synny mielessä vaan sydämessä.

Kirja kertoo kaiken oleellisen sydäntietoisuudesta ja opastaa kohti sydämen pyhää tilaa, jonka kautta Jumalan rakkaus ja viisaus säteilee.
KATKELMA KIRJASTA


"Mieli luo itsekeskeistä ja erottelevaa ajattelua sekä toimintaa, jossa elämää tarkastellaan ”minä ja muut” näkökulmasta. Sydän vapauttaa ihmisen samastamasta itseään persoonalliseen itseen. Ykseys valaisee sydäntietoisen ihmisen ajatuksia, sanoja ja tekoja. Henkinen rakkaus on murtanut itsekeskeisyyden. Sydän katsoo elämää ykseyden silmin. Sydän ei erottele.

Sydämen toimintaa ohjaa yhteisöllisyys. Se on rakentavaa ja yhdistävää. Sydäntietoinen ihminen ymmärtää, että
yhteinen hyvä edistää myös yksilöiden hyvää. Hän tarkastelee elämää rakkaudellisesti ”me” hengessä.

Koska sydäntietoinen ihminen on tehnyt rauhan itsensä ja muiden kanssa, hänellä ei ole vihollisia. Sydän ottaa elämän avoimesti vastaan luottaen siihen, että elämä kantaa antaen vain parasta. Paras ei ole kuitenkaan helpointa. Siksi sydäntietoinen ihminen toivottaa tervetulleeksi elämäänsä kaikki kokemukset, niin hyvät kuin ikävätkin. Haasteet ovat henkisen kasvun mahdollisuuksia.

Sydäntietoisella ihmisellä ei ole mitään pelättävää, koska hän on tehnyt rauhan itsensä ja elämän kanssa. Hän taivaltaa levollisin mielin kaikkialla elämässä. Hän tiedostaa myös, että ainoa pysyvä asia on muutos. Maailma on jatkuvassa muutoksessa ja hän on siinä mukana. Liike ylläpitää elämää. Elämän muutokseen ja toimintaan voi kuitenkin osallistua leväten samalla henkisessä kodissa, joka on sydämen rauha.

Pelko saa voimansa pääasiassa kahdesta tekijästä, jotka ovat menettäminen ja suojautuminen. Menettämisen pelko voi kohdistua omaisuuteen, ihmiselämään, ihmissuhteisiin ja työpaikkaan sekä lukemattomiin muihin asioihin. Sydäntietoinen ihminen on vapaa menettämisen pelosta, koska hän on jo sisäisesti luopunut kaikesta. Elämä kantaa heti, kun on päästänyt sisäisesti irti. Sydän on luottamus.

Avoimuus on vapauttanut sydäntietoisen ihmisen toisesta voimakkaasta pelon tekijästä, joka on suojautumisen pelko. Se liittyy vahvasti omiin käsityksiin, mielikuviin ja rajoituksiin itsestä. Sydän auttaa ihmistä hyväksymään heikkoutensa ja rajoituksensa sekä tekemään rauhan itsensä kanssa. Sydämen ei tarvitse suojautua. Avoimuus tekee ihmisestä koskemattoman.

Heti, kun on luopunut peloista, voi olla totuudellinen. Valheellisuus saa voimansa peloista. Totuudellisuus paljastuu, kun pelko kuolee. Avoimuus on totuudellisuutta ja aitoutta. Siksi sydän on luonnollisuutta. Sydäntietoinen ihminen on totuudellinen itselle ja muille. Totuus on se, mikä sinä aidosti olet.

Sydän, joka on henkinen keskuksemme, on voiman lähde. Ihminen voi ammentaa kaiken voimansa sieltä. Hiljaisuus antaa tilaa sydämen uudistavalle voimalle. Tässä sisäisessä hiljaisuudessa henkinen rakkaus pääsee eheyttämään tietoisuuden. Sydäntietoinen ihminen on yhteydessä sydämen uudistavaan voimaan. Sydän on hänen suuri parantajansa.

Sydäntietoisen ihmisen toiminta kumpuaa sydämestä, joka on yhteydessä elämän olemukseen. Hän toimii ilman
toimintaa. Hänen ajatuksensa ja tekonsa ovat tasapainossa elämään ohjaavien henkisten lainalaisuuksien kanssa. Sydämen teot kantavat aina hedelmää, koska sydän on elämän virrassa."

- Jaakko Muhonen / Sydäntietoisuus / Sydäntietoisuus -KIRJAN SISÄLLYSLUETTELO

Luku Sivut painetussa kirjassa
JOHDANTO 8
KIITOKSET 11
KOLME TIETOISUUTTA 12
RAKKAUS
   Rakkauden mysteeri
   Rakkauden ominaisuudet
   Rakkauden olemus tieteen näkökulmasta
   Rakkauden korkeampi määritelmä
   Sydämen oppi
15
SIELUN ANATOMIA
   Avaimet sielun ymmärtämiseen
   Sielun anatomia
32
SYDÄNTIETOISUUS 43
HENKINEN ÄLY 47
SYDÄMEN LUOVUUS 51
SYDÄMEN TIE 57
KRIISIT JA SYDÄMEN VOIMA 63
SYDÄMENÄ ELÄMINEN 69
KÄYTÄNNÖN HARJOITUKSIA
   Sydämen rauha
   Hiljentyminen
   Minä olen rakkaus
   Sydän on totuus
   Avoin sydän
   Kaikki on yhtä
   Herkkä sydän
   Vain nykyhetki on todellinen
   Puhdas sydän
   Pelkojen kohtaaminen
   Pyyteetön palveleminen
   Sydämen virrassa
   Luon sydämen unelmani
   Sydän arkipäivässä
   Viisas sydän
   Rakastan Jumalaa
   Rukoilemisen voima
   Sydämellä ajattelu
   Korkea tieto
74
SYDÄNMEDITAATIOT
   Sydänaktivointi
   Anteeksiantava sydän
   Sydämen kantava voima
   Minä olen rakkaus
   Kiitollisuus
   Sydämen pyyntö
   Antava ja vastaanottava sydän
   Sydämen rukous
   Sydämen viisaus
   Luova sydän
   Sydämen ymmärrys
   Tasapainottava sydän

87


Selfconin etusivulle Sivun alkuun